ARHIVDEPO vă propune următoarele cotaţii:

 1. Depozitare – chirie lunară/ml                                                 1,00 Eur
 2. Preluare şi transport fond arhivistic/ml                                  4,25 Eur
 3. Cutie arhivare carton, L=330mm x l=250mm x h=320mm        0,67 Eur

Costurile de preluare, transport şi cutiile se plătesc doar la ridicarea fondului arhivistic de la beneficiar, ulterior singurul cost rămânând cel de depozitare a cutiilor.

ARHIVDEPO oferă pentru primul semestru al primului an al contractului costuri ZERO pentru extrageri/consultări de arhivă(accesare cutii din depozit,returnare cutii din depozit, închiriere cameră studiu). Ulterior costurile vor fi infime pentru beneficiar şi doar de acoperire a cheltuielilor(transport,manipulare,scanare etc) pentru prestator.

Costurile după primul semestru pentru operaţiunile cu cutii sau documente vor fi următoarele :

 • Colectare cutie nouă de la beneficiar                                     0,50 Eur/cutie
 • Cost extragere cutie/document(inclusiv returnare)                0,40 Eur/cutie
 • Căutare document,scanare şi transmitere fax/mail                0,40 Eur/document

(numai pentru documentele identificabile(nr.doc,data,)

Pentru prelucrarea arhivistica va propunem urmatoarele cotatii corespunzatoare operatiilor standard :

    Procedura de prelucrare arhivistică a fondurilor arhivistice impune operaţiuni minime de efectuat conform legii 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale şi a modificărilor şi completărilor ulterioare :

 1. Întocmirea Nomenclatorului Arhivistic al creatorului de documente ( în cazul în care acesta nu exista),functie de numarul directiilor,departamentelor,serviciilor din organigrama
 2. Desprăfuirea şi decapsarea documentelor
 3. Ordonarea documentelor pe grupe de unităţi arhivistice în ordine cronologică, potrivit problematicii şi după termenele de păstrare ale Nomenclatorului arhivistic deţinut de creatorul de documente
 4. Prelucrarea documentelor cu termen de păstrare permanent
 5. Numerotarea, certificarea ( documentelor permanente) şi etichetarea
 6. Întocmirea inventarelor electronic şi pe suport de hârtie a documentelor
 7. Organizarea iniţială a arhivei(întocmirea Ghidului Depozitului)
 8. Consultanţa şi/sau întocmirea lucrărilor de selecţionare conform Nomenclatorului arhivistic(dacă există) sau Legii Contabilităţii pentru documentele cu termene de păstrare depăşite(intocmirea documentului pentru inventarul permanent si a inventarelor documentelor care se dau la selectionat/topit)
 9. Asistenţă la verificarea lucrărilor de selecţionare înaintate la Serviciile Judeţene ale Arhivelor Naţionale
 10. Reactualizarea inventarelor după aprobarea lucrării de selecţionare din registrul de intrări-ieşiri
 11. Predarea arhivei şi a inventarelor pe bază de proces verbal creatorului de documente.

Compania noastra poate oferi si o oferta personalizata functie de cerintele beneficiarului

Conservarea si depozitarea se face conform Legii 16/1996 pe termene de păstrare :

  1. 10 ani pentru documente economico-financiare
  2. 50 ani pentru ştatele de plată şi alte documente de personal (decizii, tabele, procese verbale), documente privind politica externă, documente ale societăţilor comerciale cu capital privat ,documente fiscale
  3. 75 ani pentru dosare de personal;
  4. 90 de ani pentru documente privind afaceri criminale, documente notariale şi judiciare
  5. 100 ani pentru documentele medicale,registre civile, documente referitoare la siguranţa şi integritatea naţională;

Preţul mediu fără TVA pentru operaţiunile 1 – 10 este de 24,89 Eur/ml de arhivă prelucrată

Pentru legatorie arhivistica a documentelor  va propunem urmatoarele cotatii corespunzatoare operatiilor standard :

Legat acte in coperti speciale de legatorie 1,5 mm, caserate cu panza la cotor si margini si/sau hartie, format A4, cotor grosime 2 cm, la un – pret total manopera de 0,95 Eur/dosar(u.a.)  fara TVA !

Pretul coperţilor de arhivare este :

 1. Coperți A4 din mucava cu 3 găuri de legare                                                  0,61 Eur/buc
 2. Coperți A3 din mucava cu 3 găuri de legare                                                  1,05 Eur/buc
 3. Coperți A3 din mucava caşerate cu pânză crudă albastră de legătorie          4,25 Eur/buc

Toate preturile de mai sus sunt negociabile si orientative.

In momentul incheierii unui contract de prestari servicii arhivistice aceste preturi pot suferi modificari functie de volumul arhivei beneficiarului.