49 Răsăritului Str, Buftea, Ilfov, Romania

Phone/fax: +40 21 796 3845; +40 21 796 4104

E-mail: office@arhivdepo.ro

Headquarters: 28, Italiana Str, Sector 2, Bucharest, Romania